Informasjon

Det er mulig å innlemme konfirmantleirene i et allerede etablert lokalt konfirmasjonsopplegg tilknyttet en forsamling eller menighet i Misjonssambandet, ImF eller Normisjon.

For dere vil dette innebære:

  • Forsamlingen promoterer begge leirene som en del av sitt konfirmantopplegg.
  • Forsamlingen tar opp en felles påmelding for konfirmantgruppen sin.
  • Det er ønskelig at forsamlingen stiller med en voksen leder til minst en av de to leirene. Den voksne lederen bør ha kjennskap til konfirmantene i forsamlingen.
  • En voksen representant fra forsamlingen møter på en årlig ledersamling med de andre involverte forsamlingene og regionale representanter for de tre arrangørorganisasjonene i september.

Dersom forsamlingen deres ikke har et eget konfirmantopplegg i dag, men ønsker å starte ett, håper vi at konfirmantleirene kan være et tilbud som gjøre det lettere for dere å komme i gang. Gjennom å innlemme konfirmantleirene i deres opplegg dekkes mange av de sentrale temaene i konfirmasjonsundervisningen på leirene. Leirene kan også fungere som større «happeninger» som dere kan bruke i promoteringen av konfirmantopplegget deres. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker en samtale om hvordan disse leirene kan innlemmes i deres lokale opplegg. Vi kan også bistå med veiledning rundt andre sider ved å starte opp et lokalt konfirmantopplegg.

Undervisningen på leirene består av utdrag fra konfirmasjonsmanualen «Smak og se».

Manualen består av 17 samlinger, hvor konfirmantleirene dekker 8 av disse. De resterende 9 samlingene kan en gjerne bruke i et lokalt konfirmantopplegg.

Les mer om manualen i sin helhet her: https://www.smakog.se/

Kontakt oss

Tina Haddeland

ImF-Sør

Kristine Gangstø Byrkjedal

Misjonssambandet Sør