Konfirmantleir
2024 - 2025

for konfirmanter på Sørlandet og Telemark

Leirene

Rafting-weekend
8.-10. nov 2024
Evjetun,
Evje

Evjetun ligger idyllisk plassert ved elven Otra i Evje og Hornnes kommune, og har et stort uteområde som gir mange muligheter for kjekke aktiviteter.

Helgen vil inneholde blant annet rafting i aktivitetsparken TrollAktiv, konfirmantundervisning på ungdommenes premisser og nye vennskap med konfirmanter fra andre steder.

Temaer

– Gud, hvem er du? –
– Jesus, er du sann? –
– HIStory –
– Den Hellige Ånd –

Ski-weekend
14.-16 mars 2025
Fjelltun, Gautefall

Fjelltun er et koselig leirsted på Lia, rett ved Gautefall skisenter. Her blir det teambuilding, sosialt og undervisning. Det er også kort vei til skitrekket eller til langrennsløyper.

En tar også opp tråden fra Evjetun-helgen, både når det kommer til konfirmantundervisningen og vennskap.

Temaer

– Fellesskapt –
– Gutt og jente –
– Identitet og selvfølelse –
– Pay it forward –

Påmelding

Påmelding, priser og mer informasjon om leirene kommer etter hvert.

Om konfirmantleirene

I 2022 ble det satt i gang et prosjekt der IMF, NLM og Acta, barn og unge i Normisjon i samarbeid arrangerte to regionale konfirmantleirer for ungdommer i region sør/Agder. Målet med dette er at det skal være et felleskapsbyggende tilbud på tvers av regionene, da særlig med tanke på konfirmanter som kommer fra mindre felleskap. Det mest dyptliggende målet er å gi konfirmantene et møte med «evangeliets Jesus». Nå ønsker alle organisasjonene å fortsette arbeidet, og vi skal derfor arrangere to nye leirer!

Det er også mulighet for fjorårskonfirmanter å melde seg på, og vi vil da ha et noe mer tilpasset opplegg for disse, i form av utvidede disippelgrupper og praktisk ledertrening. Vi håper du vil være med på to fartsfulle helger, med godt felleskap og god undervisning!

Kontakt oss

Anne Linjord

ImF-Sør

Daniel Hals

Misjonssambandet sør

Informasjon

Det er mulig å innlemme konfirmantleirene i et allerede etablert lokalt konfirmasjonsopplegg tilknyttet en forsamling eller menighet i Misjonssambandet, ImF eller Normisjon.

For dere vil dette innebære:

  • Forsamlingen tar opp en felles påmelding for konfirmantgruppen sin.
  • Det er ønskelig at forsamlingen stiller med en voksen leder til minst en av de to leirene. Den voksne lederen bør ha kjennskap til konfirmantene i forsamlingen.
  • Det er også mulig å ha med unge ledere som hjelpeledere.

Undervisningen på leirene består av utdrag fra konfirmasjonsmanualen «Smak og se».

Manualen består av 17 samlinger, hvor konfirmantleirene dekker 8 av disse. De resterende 9 samlingene kan en gjerne bruke i et lokalt konfirmantopplegg.

Les mer om manualen i sin helhet her: https://www.smakog.se/

Dersom forsamlingen deres ikke har et eget konfirmantopplegg i dag, men ønsker å starte ett, håper vi at konfirmantleirene kan være et tilbud som gjøre det lettere for dere å komme i gang. Gjennom å innlemme konfirmantleirene i deres opplegg dekkes mange av de sentrale temaene i konfirmasjonsundervisningen på leirene. Leirene kan også fungere som større «happeninger» som dere kan bruke i promoteringen av konfirmantopplegget deres. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker en samtale om hvordan disse leirene kan innlemmes i deres lokale opplegg.

2023

En nettside fra
Byrkjedal Tech